Přečetli jsme pro vás – archiv knih 2010

Kniha měsíce: březen 2010Největší obchodník na světě – Og Mandino

Největší obchodník na světě – Og Mandino

Samotný příběh nechám čtenáře přečíst samotného. Je inspirující, motivující, plný moudra a zkušeností, které využijete nejenom při obchodování…

Z knihy bych tentokrát ráda vybrala odkaz tajemství úspěchu, který je ukrytý v deseti starobylých svitcích. Dodržováním poselství těchto svitků krok za krokem, opakováním si jejich moudrosti, přejdou člověku do krve a on vytrvá ve svém smysluplném konání, dokud nedojde do cíle…

„1. Byl jsem zrozen k úspěchu, nikoli k nezdaru. – Už nikdy se nebudu litovat ani znevažovat.“

„2. Už teď je ze mne jiný a lepší člověk. – Už nikdy nepřivítám den, aniž bych měl připravený plán.“

„3. Probudil jsem se. Jsem plný radostné předtuchy. – Své dny budu vždy koupat ve zlaté záři nadšení.“

„4. Mám úžasnou moc. Znám tajemství, jak ovlivnit myšlení a konání jiných osob, když se ocitnou v mé společnosti. – Už nikdy nebudu nerudný k živé duši.“

„5. Slunce nesvítí stále. – V každém protivenství budu vždy hledat zároveň vítězství.“

„6. Příliš dlouho jsem podváděl sám sebe. – Už nikdy neodvedu žádnou práci hůře, než nejlépe, jak dovedu.“

„7. Své úsilí jsem rozptyloval mnoha různými směry. – Do práce, kterou mám po ruce, se vždycky vrhnu celý.“

„8. Byl jsem tak slepý! – Už nikdy nebudu čekat a doufat, že se příležitost chopí mne.“

„9. Byl jsem k sobě příliš mírný. – Každý večer vždy podrobím činy končícího dne zkoumání.“

„10. Slibuji…Přísahám…Zaříkám se…- Skrze modlitbu budu vždy v dotyku se svým Stvořitelem.“


Vzneste se s orly - Bill NewmanKniha měsíce: únor 2010

Vzneste se s orly – Bill Newman

Už název napovídá, že nás napříč celou knihou budou doprovázet příměry člověka, lidského chování a konání k nádherným, silným a sebevědomým tvorům – orlům. Skrze přiblížení života orlů dojdeme k poznání, jakým způsobem můžeme také své vlastní životy učinit hodnotnými.

Kniha nese podtitul „Pravidla úspěchu“. A tak se tedy krok za krokem vydáme za poznáním těchto pravidel a orlové nám budou příkladem, jak se stát úspěšným.

Již od narození překonáváme překážky a pokud nám je někdo odstraňuje, činí nás vlastně méně odolnými. A tak se den za dnem, rok za rokem učíme vyrovnávat se vším, co život přináší, učíme se létat, díky tomu rosteme, narovnáváme se, osamostatňujeme, rozšiřujeme si obzory a jdeme vstříc svému vlastnímu životu.

Když se orel jednou naučí umění létat, je schopen se vznášet a využívat svého talentu bez větší námahy. Stejně tak by měl i člověk užívat svých schopností chytře, nikoli tak, že se zcela vyčerpá. Z každého pohybu orlích křídel čiší elegance, tak i z lidského konání má prýštit radost a spokojenost.

Když se orel připravuje lovit, činí tak vždy s úmyslem být vítězem. Tak i Ty, člověče, přistupuj ke svým vizím a cílům s myšlenkou na vítězství.

Přijdou-li obtíže, poryvy větru, bouře, zpomalení, orel nebojuje proti, nýbrž přizpůsobí polohu svých křídel, svůj let daným podmínkám, plyne s aktuálním proudem dění, díky tomu se často posunuje vpřed mnohem snáze. Totéž platí pro člověka. Nebojujte proti překážkám, využijte jich ve svůj prospěch.

Tak jako orel využívá neobvyklých možností svého zraku, což mu dává větší rozměr úspěšnosti, měl by člověk používat nejenom svého vnějšího smyslu, nýbrž spojovat jeho sílu s vnitřním viděním. Touto kombinací se rozsah dosahování úspěchu mnohonásobně zesílí.

Jakmile se orel soustředí na svou kořist, na svůj cíl, nic už ho nemůže vyrušit, odradit, naplno směřuje svou koncentraci na dosažení své mety. To platí beze zbytku pro člověka. Jestliže chce dosáhnout svého cíle, je nezbytné být cílevědomý, nenechat se zbytečně rozptylovat, zvládat překážky, kritiku. Ani okolnosti či lidé kolem vás nejsou důvodem sejít z cesty.

Srovnání nezbytného postupného stanovování a dosahování lidských cílů s budováním orlího hnízda, dokud není vše hotovo, je naprosto trefné.

Orlí život není pouze budování zázemí a lov. Neodmyslitelnou a nezbytnou součástí je také radost ze života samotného. Dravec se jednou vznáší, podruhé se střemhlav řítí k zemi jen tak, pro potěšení. Nezapomínejme se při plnění vašeho poslání na Zemi také radovat a užívat si hezkých chvil. Vyjadřujme nadšení z každého okamžiku.

Smějme se. Chovejme k sobě i k druhým úctu, naučme se regenerovat své síly, žijme naplno a rozpínejme svá křídla v souladu se svým životem. Jako to umí právě orlové.


Přátelské rady - Anthony RobbinsKniha měsíce: leden 2010

Přátelské rady – Anthony Robbins

Jestliže cítíte ve svém životě potřebu žít jinak, ale ještě nevíte, jak na to, je tu jako doprovod pro vaše první krůčky k pozitivní změně právě toto svými rozměry malé, ale obsahem silné dílko Anthony Robbinse.

Kniha „Přátelské rady“ jednoduchými kroky naznačuje, jak lze změnit kvalitu svého života a převzít nad ním kontrolu.

Vše začíná příběhem nezištného obdarovávání lidí v nouzi. Čin, který, je-li správně konaný, rozdává obrovský pocit vděčnosti, smysluplnosti, sounáležitosti, síly a osobního příkladu, inspirace. K tomu všemu člověk potřebuje změnit své myšlení a podstatou této změny není pouze pozitivní myšlení, nýbrž především konání takovým způsobem, který vede k trvalé proměně, ke zkvalitnění dosavadního způsobu prožívání.

Na cestě ke svým osobním změnám pochopíte, že žádná těžkost netrvá věčně, že vytrvalost vás dostane přes překážky, že neúspěchy jsou vlastně pokusy, které vás posunou o další kus k cíli. Porozumíte tomu, jak díky vlastním rozhodnutím získáte obrovskou sílu a moc nad svým chováním. Tím, jak budete dělat rozhodnutí, budou se měnit i vaše životní podmínky. Pochopíte, že když se něco zpomalí, znamená to vždy výzvu zpozornět, vzít si ponaučení, přehodnotit, znovu promyslet své kroky a jít dál.

Rozhodnutí není něco, co pouze řeknete, je to něco, co skutečně uděláte a budete vědět, že jiná možnost pro vás v daném okamžiku není.

Zjistíte, že kdykoli můžete ovlivnit to, co se vám děje, svým postojem. Na minulosti nic nezměníte, ale svou budoucnost vytváříte právě teď.

Tréninkem svého soustředění na to, nač myslíte, co děláte a jak se cítíte, objevíte svět, kterému se říká život.

Naučíte se ptát sami sebe novým způsobem na to, co je přínosného na situacích, které vás právě potkávají. Položíte si otázky, jež vás nastartují správným směrem.

Cíleně můžete přeprogramovat svůj pohled na sebe sama i svět kolem sebe a změníte tak své prožívání, svůj život. Porozumíte tomu, že vlídným a laskavým přístupem k druhým pomůžete vlastně nejenom jim, ale hlavně sami sobě.

Stránky:  « předchozí  1 2 3 4