Osobní rozvoj

Naučte se mít a znát svou hodnotu, pečujte o sebe, choďte vzpřímeně, dýchejte zhluboka, usmívejte se, buďte vytrvalí, vzdělávejte se, používejte slovník úspěšných.

Sebezdokonalování

Tato část je věnovaná zdokonalování člověka, zlepšování sebe sama, způsobům jeho myšlení, nalézání a udržení sebevědomí, touze, přáním, snům, vztahům, motivacím, úspěchu, podnikání, sebevzdělávání a dalším oblastem, které spolu úzce souvisí a vedou k osobní svobodě, úctě a lásce k sobě i druhým, vedou ke spokojenému a úspěšnému životu.

  • Práce na sobě je dlouhý proces, který nikdy nekončí.
  • Pracovat na sobě znamená přebírat odpovědnost za svůj život.
  • Pracujeme-li na sobě, vědomě vytváříme svůj život a okolnosti jsou příležitostmi, jak se poučit, něčemu se přiučit a obrátit vnější vlivy ve svůj prospěch.
  • Práce na sobě znamená pochopit sebe sama a díky tomu skutečně žít.

Motivační audionahrávky

Na všem se dá najít PLUS…

Nahrávka ve formátu MP3

…a pokud jste právě přesvědčeni, že zrovna v tom Vašem případě není možno nic pěkného, poučného a dobrého najít, neváhejte a napište. Určitě nějaké pozitivní zrnko existuje a jsem si jista, že s tím společně můžeme něco udělat a Vy ho nakonec objevíte. Tu sílu máte v sobě!