Životní styl

Vybírejte si a zvolte svůj styl života tak, abyste vždy dokázali zůstat věrni sami sobě, abyste si mohli říci: „Takto se cítím skvěle!“

  • Važte si sebe sama, věřte si – zachovávejte si sebeúctu.
  • Mějte se rádi – jak myslíte, takový je váš život. Pracujte na svých myšlenkách, žijte opravdu svůj život.
  • Naučte se rozlišovat, co je důležité a co ne, co řešit a co ne. Ne všechno můžeme ovlivnit, věnujte se tomu, co ovlivnit můžete. Není podstatné, jaké okolnosti vás potkají, ale je naprosto zásadní, jak se k nim postavíte.
  • Ve zdravém těle zdravý duch = barevná strava, rovná záda, správné dýchání, úsměv, pohyb, příroda, odpočinek, kultura, cestování, přátelé. Co uděláte pro sebe, uděláte zároveň pro druhé. Co děláte pro druhé, děláte v první řadě pro sebe.
  • Udržujte rovnováhu ve svém životě ve všech základních oblastech = zdraví, vztahy, práce a peníze. Jedno bez druhého není celek.
  • Dávejte pozor na negativní vlivy = známí i neznámí lidé, kteří z druhých svými postoji vysávají energii, kompenzační návyky, nedbalost v péči o sebe, špatná mluva, strava, která zhoršuje náladu.
  • Jste jedinečná bytost! Jste originál! Máte svou vlastní vysokou cenu!
  • Radujte se z každého třeba i všedního okamžiku tady a teď. Žijte v přítomnosti. Minulost nezměníte a budoucnost je přítomnost zítřka.
  • Každá trampota má svou mez.
  • Všechno tu svůj smysl má.

Na všem se dá najít PLUS. Vše má nejen svůj rub, ale i líc. Štěstí nezávisí na vnějších okolnostech. Je ukryto uvnitř člověka, v jeho myšlenkách. Veškerá změna v životě člověka začíná změnou myšlení. Je to možné. A co takové proměny přinášejí člověku do života, kam až ho mohou vynést…?

Postupně bychom se rádi věnovali mnoha oblastem života, které dělají člověka člověkem a faktorům, které ovlivňují naše formování a zakotvování v konkrétním stylu žití, který je nám nejblíže, líbí se nám a cítíme se tak spokojeni.