Archiv knih 2014

Čtyři elementy v profesním životě – Fritz HendrichKniha měsíce: prosinec 2014

Čtyři elementy v profesním životě – Fritz Hendrich

Kniha „Čtyři elementy v profesním životě“ od německého autora Fritze Hendricha nese podtitul: „Energie a úspěch v managementu“. Přináší nový pohled na práci a přístupy manažerů a vedoucích osobností pomocí rozboru vlivu čtyř různých živlů, které na člověka díky jeho nastavení od přírody působí. Díky těmto „daným“ vlivům a jejich kombinacím se společně s ostatními předpoklady, nadáním a zkušenostmi jeví každý vedoucí pracovník jinak, má jinou energii, pracuje jiným způsobem, s jiným přístupem a výsledků dosahuje odlišně.

Je užitečné porozumět tomu, jak se u člověka projevuje „oheň“, jak „voda“, „země“ či „vzduch“. Můžete snáze odhadnout, co očekávat a co si naopak rozhodně nebrat osobně. Velmi trefně se podařilo autorovi vystihnout charakteristické znaky vedoucích pracovníků a jejich profesionální projevy a chování podle vlivu jednotlivých živlů. Není to žádné dogma, jde o hlubší porozumění člověku jako celku v rámci celku, kde se nachází.

Jako obvykle u knih tohoto typu, se rozhodně dá veškeré poznání z příkladů aplikovat na jakékoli oblasti života, kde přicházíme do styku s druhými a máme nejen rozhodovat, řídit a vést, ale také spolupracovat, komunikovat a hledat společné cesty.

A co to je „kvintesence“, nechám, milý čtenáři, na vaší zvídavosti a chuti si knihu alespoň prolistovat v jejich základních bodech.

„Čtyři elementy v profesním životě“ napsal Fritz Hendrich.


Lise Meitnerová – životní příběh atomové fyzičky – Charlotte KernerováKniha měsíce: listopad 2014

Lise Meitnerová – životní příběh atomové fyzičky – Charlotte Kernerová

Příběh ženy, která je součástí moderních dějin vědeckého výzkumu a je výrazně spojená s objevem štěpné reakce a s tím vycházejícími souvislostmi. Její život je propojen s dalšími světoznámými osobnostmi – nositeli Nobelových cen za fyziku či chemii a další.

Velmi silný příběh složité cesty plné vůle. Jako žena měla Lise Meitner ve své době těžké podmínky pro to, aby mohla vůbec studovat, pracovat jako vědkyně a přednášet na univerzitě. Navíc byla Židovka a zasáhla válka.

Způsob, jakým Charlotte Kernerová líčí životní příběh Lise Meitner je promyšlený, bez pozlátek a zároveň poutavý a lidský.

Velká síla osobnosti a celoživotního odhodlání, vnímání svého poslání a příběh ženy – vědkyně. „Lise Meitner“ – Charlotte Kernerová.


Poslední Maův tanečníkKniha měsíce: říjen 2014

Poslední Maův tanečník – Li Cunxin

Pokud jste si někdy přáli prožít silný příběh plný odhodlání, odříkání, silné vůle, obrovského sebezapření a vstřícného přístupu k životu, pak byste měli vzít do ruky knihu Li Cunxina – „Poslední Maův tanečník“.

Vypráví příběh čínského chlapce, který „měl to štěstí“ a dostal se do výběru mladých budoucích tanečníků, složitou cestou se dostal za hranice Číny a stal se světoznámým tanečníkem.

Dynamický, poučný, hluboký příběh. Nechte se unést. Na pozadí je mnohem víc, než vyprávění…

Li Cunxin – „Poslední Maův tanečník“


Vnitřní hra tenisuKniha měsíce: září 2014

Vnitřní hra tenisu – W. Timothy Gallwey

Většina našich obtíží nejen v tenisu je mentálního původu. W. Timothy Gallwey využívá svých vlastních zkušeností a v knize „Vnitřní hra tenisu“ velmi precizně přibližuje důvody toho, co vede k neúspěchu a naopak k úspěchu nejen ve hře.

Jednu hru hrajeme navenek a druhou uvnitř sebe. A právě zvládnutí té vnitřní hry je klíčové pro to, aby hra navenek dopadla tak, jak si přejete.

„Snad nejdůležitějším nástrojem člověka v současném moderním světě je schopnost zůstat klidným uprostřed rychlých a neustálých změn. Lidé, kteří nejlépe přežijí, jak říká spisovatel Kipling, jsou lidé, kteří neztratí hlavu, zatímco všichni ostatní kolem ano.“

Obsah knihy je primárně s ohledem na příklady vsazen do sportovního světa, ale cokoli z něj se jednoznačně dá použít kdykoli v kterékoli sféře našeho každodenního osobního i profesního života.

Vnitřní hra tenisu – W. Timothy Gallwey


Jak změnit krizi ve vítězstvíKniha měsíce: srpen 2014

Jak změnit krizi ve vítězství – Daniel R. Castro

Daniel R. Castro ve své knize přináší jasné znění toho, jak dělat volby, které změní život. Samozřejmě, pokud si to člověk přeje a hledá svou cestu.

“…dvě cesty se v lese od sebe rozbíhaly a já – jsem zvolil tu méně rušnou, což udělalo zásadní rozdíl…“

Existuje velmi známý logický vývoj myšlenky: Na co se zaměříme, určuje, čemu věříme. Čemu věříme, určuje, co očekáváme. Co očekáváme, určuje, co vidíme. Vidíme, co očekáváme, že uvidíme. V knize naleznete hluboký význam a smysl toho, co je za touto myšlenkou. Mnohé do sebe lehce zapadá.

Knížka je tak plná motivujících a inspirujících myšlenek, že je škoda je vytrhávat z kontextu. Nechte se zlákat, přečtěte si „Jak změnit krizi ve vítězství“.


Leadership s klidnou myslíKniha měsíce: červenec 2014

Leadership s klidnou myslí – David Rock

Porozumění tomu, že změna je nedílnou součástí života člověka, vnímat nezbytnost změn a přijetí změny je velmi náročný proces. Nutí člověka změnit způsob myšlení. Kniha Davida Rocka „Leadership s klidnou myslí“ je jeho další vynikající dílo, které se opírá o výzkumy, využívající poznatků o mozku a nabízí nový přístup nejenom leaderům, manažerům a jejich kolegům. Přibližuje jedinečným způsobem pomocí šesti kroků, jak zvýšit výkonnost svou i svých spolupracovníků. Výhodou této metody je, že ji můžete využít pro řešení širokého spektra otázek včetně dilemat.

Praktické rady, příklady, příběhy i shrnutí. Vše v jednom. Velmi čtivé a návodné. Kapka zamyšlení nad knihou „Leadership s klidnou myslí“ Davida Rocka může přinést moře pozitivních dopadů na život váš i vašeho okolí…


Jak pracuje váš mozekKniha měsíce: červen 2014

Jak pracuje váš mozek – David Rock

Pokud chce člověk něco ve svém životě změnit, musí chápat, že změnit lze pouze sebe sama. Aby člověk mohl změnit sebe, musí změnit své myšlení. Aby mohl změnit své myšlení, musí porozumět tomu, jak pracuje jeho mysl a tomu, jak jeho myšlení ovlivňuje jeho chování.

Jak pracuje lidský mozek, co na něj působí, jakou má kapacitu, z jakých částí je tvořen, k čemu slouží tyto části, co člověku jeho mozek umožňuje a v čem naopak jsou jeho limity? Odpovědi na to a mnoho dalších srozumitelných vysvětlení na vědecké bázi a přitom lidsky, přináší skvělá kniha Davida Rocka „Jak pracuje váš mozek“.

Co s chaosem v myšlenkách, jak na stres, jak zvýšit výkonnost, jak zvládnout emoce, jak využít svého mozku, aby člověku sloužil co nejlépe… Všechno a ještě mnohem víc se můžete dozvědět na skvělých příbězích, které tvoří základní linii knihy a jsou doplněné neurovědeckými poznáními. Příběh se vždy odvíjí nejprve tak, jak se lidé běžně chovají. Pak srozumitelné vysvětlení fungování mozku přinese náhled z hlediska vědy a další část už je aplikací vědeckých poznání o mozku přímo do příběhu. Najednou můžete sledovat, jak lze praktickým zaváděním znalostí o mozku přímo do života ovlivnit takřka veškerá dění v našem životě. A „herci“ v příběhu už ví…

Kniha „Jak pracuje váš mozek“ Davida Rocka vyžaduje hlubší zamyšlení a delší přemýšlení, ale dává člověku možnost opravdu pochopit, proč dělá to, co dělá a jak to dělá. Umožňuje člověku spatřit, jakým způsobem změnit své chování skrze porozumění svým myšlenkám a jak působit pomocí vědomého vlivu na svou mysl tak, aby dokázal předvídat své chování a měl kontrolu nad tím, co udělá. Čili jeho volby budou vědomé, chtěné a zodpovědné.


Naše životy ovládají paradoxyKniha měsíce: květen 2014

Naše životy ovládají paradoxy – Gordon Livingston

V této knize Gorgona Livingstona najdete moudra ukrytá v humoru. „Naše životy ovládají paradoxy“ hovoří o zásadních otázkách převážně nevážně, to ale neznamená, že si čtenář není schopen uvědomit, co je na pozadí vyřčeného; spíše právě naopak.

Odlehčeně, trochu provokativně a trefně např.:

„Je lepší vyčerpat se než se šetřit“

„O mnoho přicházíme, ale mnoho zůstává“

“Všichni jsme schopni všeho“

„Manželství ničí mnohé dobré vztahy“

„Každá sněhová vločka v lavině tvrdí, že je nevinná“

…a mnoho dalších témat vás může naladit směrem k nadhledu v životě…

Gordon Livingston: „Naše životy ovládají paradoxy“


VladařKniha měsíce: duben 2014

Vladař – Niccoló Machiavelli

„Vladař“ je skvělé čtení, které Niccoló Machiavelli napsal v roce 1513 a trefně se v něm vyjadřuje k pravidlům vládnutí a využívání moci. To vše na základě své profese a vlastních zkušeností. Ačkoli je to skutečně historické dílo, má mnoho společného s dnešní dobou, a to nejen v oblasti politické a vojenské, nýbrž v přeneseném významu, kdekoli v životě.

„Každá změna je jako vazba ve zdivu, o kterou lze opřít další stavbu.“

„Lidé rádi mění pána, protože věří, že si polepší, a v této víře se chápou zbraní proti svému vládci, ale jsou zklamáni, protože se za čas přesvědčí, že si pohoršili.“

„Povaha lidí je vrtkavá. Snadno se dají o něčem přesvědčit, ale jejich víra netrvá dlouho.“

„Neboť události na tomto světě se rychle střídají a je téměř nemožné, aby si někdo mohl dovolit tábořit celý rok s vojskem nečinně pod hradbami.“

„Zkrátka cizí výstroj buď z tebe padá, nebo je ti moc těžká, nebo příliš těsná.“

„Když vladař pozná a pochopí ráz krajiny ve vlastní zemi, snadno mu porozumí i tam, kde se ocitl poprvé.“

„Podobně má jednat každý moudrý vladař a nikdy nemá v klidných dobách zahálet, nýbrž pilně shromažďovat zkušenosti, aby z nich měl prospěch v nepříznivých dobách a aby byl připraven čelit osudu, když se štěstí obrátí proti němu.“

„Člověk tedy musí být liškou, chce-li prohlédnout nástrahy, a lvem, chce-li zastrašit vlky.

„Lidé jsou tak prostomyslní a tolik se pachtí za tím, co právě potřebují, že kdo chce klamat, vždycky najde někoho, kdo se oklamat dá.“

„Téměř všichni lidé věří víc zraku než hmatu. Každý vidí, jakým se zdáš být, ale málokdo vycítí, jakým opravdu jsi.“

„Vladaři mají nevděčné úkoly svěřovat jiným, laskavosti mají prokazovat sami.“

„Lze tedy shrnout: je to tak, že zdrojem dobrých rad, ať již přicházejí od kohokoliv, je panovníkova moudrost, a ne že by dobré rady byly zdrojem panovníkovy moudrosti“

„Vladař“ – Niccoló Machiavelli


Psychická a fyzická odolnostKniha měsíce: březen 2014

Psychická a fyzická odolnost – Alexander Stiwell

(Příručka speciálních jednotek)

Fyzická příprava, psychická příprava, stravovací režim, výživa a odpočinek, psychická a fyzická příprava pro pokročilé, základy sebeobrany, techniky profesionálů…to jsou základní kapitoly v příručce speciálních jednotek „Psychická a fyzická odolnost“, jejímž autorem je Alexander Stiwell.

Skvělý průvodce posílení a zocelení sebe sama. Dotek vyčerpání i obrovských sil, povzbuzení a regenerace v zátěžových situacích. Vynikající podpora nejen pro speciální jednotky, ale pro kohokoli, kdo chce udržet svůj život v kladných hodnotách. Velký pomocník pro sebeuvědomění a také posilování vlastní vytrvalosti na cestě k nastavenému cíli s jasnou vizí.

Nemusíte provádět všechna cvičení, která jsou zde předkládána. Nemusíte ani číst úplně všechno. Vyberte si, co je určeno vám. Ale po přečtení knihy budete vědět, že k tomu abyste dosáhli svých snů, je mnohem lepší udržovat sebedisciplínu, než „vlát ve větru“, a to nejen v tom, co konkrétního budujete, ale také (a je to důležité) v péči o sebe, svůj osobní rozvoj, své myšlenky a ostatní oblasti života.

Alexander Stiwell a jeho „Psychická a fyzická odolnost“ – „Cesta tělesnou i duševní dokonalostí“.


Jak být IN v písemném projevuKniha měsíce: únor 2014

Jak být IN v písemném projevu – Alena Polívková

Velmi zajímavý titul, který se hodí každému, komu záleží na tom, aby jeho písemná komunikace odpovídala aktuálním pravidlům. Většinou člověk ví, jak se písemně vyjadřovat. Existují ovšem určité citlivé tipy, které vám zvýší úctu i náklonnost těch, se kterými si píšete.

Kniha Aleny Polívkové „Jak být IN v písemném projevu“ je ještě o něčem jiném. Předkládá různé formy písemností, se kterými se člověk může setkat. Najdete zde přímo příklady, jak napsat jaký druh dopisu, žádosti, objednávky apod. Líbí se mi také doporučení, která odkazují na další literaturu. Ta je nezbytnou součástí všech, kteří využívají písemnou komunikaci jako jeden ze svých nástrojů pro budování kvalitních vztahů.

Rozhodně jde o zajímavé čtení, není nudné, má spád a zároveň obohacuje; rozšiřuje známé a učí novému. Až si nebudete jistí, jak formulovat psaní, abyste oslovili své obchodní nebo i osobní partnery, abyste i vy sami měli dobrý pocit, nahlédněte. Totéž, co platí o prvním dojmu při osobním kontaktu, platí i pro projev písemný.


Rozvíjejte své vůdčí schopnosti – John C. MaxwellKniha měsíce: leden 2014

Rozvíjejte své vůdčí schopnosti – John C. Maxwell

Mohlo by se podle názvu zdát, že je kniha Johna C. Maxwella „Rozvíjejte své vůdčí schopnosti“ zaměřená především na Ty, kteří mají v popisu své práce vedení lidí. Ano i ne. Ano – proto, že obrací pozornost čtenáře na objevování, chápání a využívání umění vést druhé v oblasti pracovní, firemní, podnikatelské. Ne – proto, že takřka všechny návody a veškeré praktické tipy jsou s jemnou proměnou použitelné kdekoli v životě.

„Úkolem učení je naučit se dobře dělat svou práci. – Úkolem učitelů je učit druhé. – Úkolem ředitelů je ujišťovat se, že druzí vykonávají svou práci. – Úkolem vůdce je povzbuzovat druhé k lepší práci.“

„Vůdce je významným ne pro svou sílu, ale pro svou schopnost dodávat sílu jiným.“

„Nezáleží na tom, jak usilovně pracujete, ale na tom, jak efektivně.“

„Nepřeceňujte nedůležité věci.“ „Život zná způsob, jak nás zbavit věcí, které se nám zdály být tak důležité.“

„Význam nemá to, co se stane mně, ale co se stane ve mně.“

„Všichni někoho ovlivňujeme a nikdy nevíme, na koho a jak velký vliv máme.“

Jenom jsem lehce naznačila tón a zaměření knihy, ale neřekla vlastně téměř nic. Podrobné a praktické kroky pro správné vedení, co je důležité a co není, jaké vlastnosti a schopnosti v sobě posilovat a na co klást důraz při výběru „svých“ lidí a spoustu dalšího zajímavého a poučného čtení plného inspirací už přímo nabízí John C. Maxwell a jeho „Rozvíjejte své vůdčí schopnosti“.