Archiv knih 2013

Zakázaná rétorika – Gloria BeckKniha měsíce: prosinec 2013

Zakázaná rétorika – Gloria Beck

Oproti většině knih s tématikou rétoriky či komunikace, které směřují k tomu, jak se dobře a správně naučit využívat svůj hlas, jak dosáhnout svého poctivým a upřímným způsobem, jak vést úspěšnou komunikaci, aby všechny zúčastněné strany byly spokojené, přináší v této oblasti kniha „Zakázaná rétorika“ od Glorie Beck nestandardní návody.

Už sám podtitul „30 manipulativních technik“ naznačuje, že se tentokrát nebudeme v dorozumívání s druhými učit být seriózními, nýbrž nahlédneme pod pokličku triků a postupů, jež se dají využít, pokud si přejeme získat výhodu ne zcela čistým způsobem.

Gloria Beck popisuje velmi návodně, jakým způsobem nekalé manipulace probíhají, na koho působí a čím se projevují. Pokud se cítíte někdy být manipulovanými, rozhodně si přečtěte, jak to poznáte a jak se z vlivů manipulace dostat, případně kterému svému chování se vyhnout, aby s vámi druzí snadno nemanipulovali a neovlivňovali vaše jednání.

Jestliže si myslíte, že se vás manipulace ze strany druhých netýkají, zkuste se podívat na téma z opačného břehu. Nestane se někdy, že jste to právě vy, kdo nějakou jemnou manipulaci ve svůj prospěch použije? Zpětně při pohledu na svůj život, nepřiznali byste, že jste možná nevědomky nepatrně s někým pro svou potřebu manipulovali? Zajímavé otázky, umožňující sebereflexi i poznání jednání druhých.

Kniha „Zakázaná rétorika – 30 manipulativních technik“ je čtivá, zajímavá a často až úsměvná, a zároveň vypovídá o člověku velmi mnoho.


10 přírodních zákonů...Kniha měsíce: listopad 2013

10 přírodních zákonů managementu času a života – Hyrum W. Smith

V knize „10 přírodních zákonů managementu a života“, kterou napsal Hyrum W. Smith v roce 1994, najdete nejen „recept“ na to, jak si organizovat čas a život, ale hlavně na jakém základě vůbec stavět plánování svého času a dalších aktivit. Rozhodně nejde „jen“ o psaní si úkolů do diáře a následnou kontrolu jejich plnění.

Jako zásadní autor vnímá důležitost porozumění sobě samému. Rozpoznat a definovat vlastní „zloděje času“ a pracovat na jejich odstranění, je prvním krokem na cestě. A dále nejenom znát své niterné hodnoty, ale umět je seřadit podle důležitosti a priorit ve svém životě.

Jedno ze zajímavých a velmi pravdivých poslání knihyzní: „Aby se člověk pohnul z místa, musí opustit svou komfortní zónu, a to je mnohdy velmi těžké, člověk se setkává s překážkami, které ho často opravdu zabrzdí“:

„1. Neviditelná komise. – Mnoho našich hodnot pochází od jiných lidí – ovlivnili nás přátelé, rodina, kolegové a nadřízení v práci, lidé, které obdivujeme. Jejich hodnoty a perspektivy si osvojujeme, aniž bychom o nich přemýšleli.

2. Zdi. – Někdy jakoby nás minulé chyby, závazky nebo námi vnímaná omezení zazdily na místo. Čím déle se držíme dosavadního způsobu života, tím výše zdi kolem nás vyrostou. Někdy se nám dokonce zdá jednodušší ukrýt v sobě naše hodnoty a cíle, které z nich vyplývají, a předstírat, že ve skutečnosti neexistují.

3. Strach ze změny. – Někdy raději žijeme s problémem, než abychom se pokusili o změnu. Obavy z názoru okolí nás často odradí od stanovení cílů a tím od pokusů změnit náš život.“

V knize se dozvíte, co je to pyramida produktivity a jak s ní pracovat. Porozumíte jednoduché trojrovnici výkonnosti, jak kontrola událostí ve vašem životě ovlivňuje vaši sebeúctu a ta zase vaši výkonnost, a že stejně platí vzájemnost mezi jednotlivými prvky.

A o jaké zákony v knize „10 zákonů managementu času a života“ jde?

„Zákon 1: Řiďte svůj život řízením svého času“

„Zákon 2: Vaše vůdčí hodnoty jsou základem osobního uspokojení“

„Zákon 3: Když vaše každodenní činnost odráží vnitřní hodnoty, zakoušíte vnitřní mír“

„Zákon 4: Kdo chce dosáhnout významnějšího cíle, musí vystoupit ze své komfortní zóny“

„Zákon 5: Každodenní plánování šetří váš čas, protože vede ke zvýšenému soustředění“

„Zákon 6: Vaše chování odráží to, čemu skutečně věříte“

„Zákon 7: Své potřeby uspokojíte, odpovídá-li vaše přesvědčení skutečnosti“

„Zákon 8: Negativní chování překonáte změnou nesprávného přesvědčení“

„Zákon 9: Vaše sebedůvěra musí pocházet z vašeho nitra“

„Zákon 10: Kdo více dává, více získá“

Zamyslet se, zrevidovat, přehodnotit, uspořádat a konat. Dejte se do toho, chcete-li…


V otázkách jsou odpovědiKniha měsíce: říjen 2013

V otázkách jsou odpovědi – Allan Pease

Vše, co řeknou vaši potenciální klienti je pravda. Vše, co řekněte vy, může být zpochybněno. Nechte tedy své možné partnery říci, co chtějí a jaký je jejich názor a s tím pak pracujte. V dalším rozhovoru už budou mnohem méně schopní vaše návrhy zamítat, když sami uvedli, kde je „tlačí bota“ a vy jim právě nabízíte možnost řešení.

V této velmi zajímavé knížečce naleznete prakticky přesný vzor postupu rozhovoru s potenciálním klientem či obchodním partnerem. Co, kdy a jak říci a jak se při tom chovat.

Jedním z velkých „strašáků“ v mezilidských vztazích (nejen obchodních, či při budování networkmarketingu) je obava z „NE“. Pečlivý návod, který nabízí Allan Pease v knize „V otázkách jsou odpovědi“ vás postupně zbaví tohoto strachu, porozumíte hře čísel a pravděpodobnosti získání „ANO“, a pak se pro vás stanou všechny záporné odpovědi jen schůdkem k příštímu souhlasu. Chce to ovšem trénink a vytrvalost jako cokoli jiného.

A i zde se zdůrazňuje, že komunikace je souhra toho, co říkáme, a zároveň jak se projevujeme, a že umění rozumět řeči těla spočívá v tom, že si člověk nevykládá gesta druhých izolovaně, ale vždy v seskupení a v souvislosti s danou situací. Kontext signálů i místa je velmi důležitý. „Rozumět řeči těla znamená schopnost vidět, co je zřejmé v každodenních situacích.“

Kromě mnoha dalších zásadních principů rozvíjení a získávání kontaktů s následným uzavřením obchodu, které jsou známé (přesto mnohdy stále opomíjené), je v této knize zdůrazněna i formální stránka vzájemného setkávání. Týká se to nejen podávání ruky, úsměvu na tváři, čistoty a slušné mluvy, ale také oblečení – jak říká Allan Pease: „Nesnižujte své šance tím, že se budete oblékat podle svého vkusu a pohodlí. Oblékejte se podle očekávání klientů.“

Chcete-li se svým partnerům přiblížit, ptejte se, protože v otázkách jsou odpovědi.

Klíčem k úspěšnosti je vysoká sebeorganizovanost a pozitivní motivace k vlastní aktivitě.


Úspěch? …a co za to?Kniha měsíce: září 2013

Úspěch? …a co za to? – Jan Krůta

Relativně lehké čtení s hlubokým podtextem a dobře čitelnými znaky charakteristickými pro to, co úspěch podporuje a rozvíjí i pro to, co úspěchu brání.

„Český úspěch, české peníze!“ – „Příběhy úspěšných i neúspěšných, bohatých i chudých.“ To jsou podtituly knihy Jana Krůty: „Úspěch? … a co za to?“

V knize najdete opravdu příběhy těch, kteří je prožili či prožívají a jsou tvořené formou rozhovorů s osobami, kterých se týkají. Ze všech vyprávění „vyskakují“ výborné tipy a inspirace „jak na to“ i „kudy cesta nevede“.

Když člověk čte kapitoly ze života jiných, je mnohem lépe schopen si všimnout, v čem je jeho vlastní podnikání a chování podobné. To znamená, že i výsledky bývají podobné, a naopak, čím se liší, a proč je nakonec realizace jeho záměru jiná, než o čem snil.

Na pozadí všech příběhů je člověk. A člověk má tu moc si vybírat i se rozhodovat. Nese za své volby zodpovědnost a také může vždycky své rozhodnutí změnit.


Každé slovo má síluKniha měsíce: srpen 2013

Každé slovo má sílu – Yvonne Oswaldová

„Slovo vyletí z úst a už ho nechytíš.“ – ruské přísloví.

Kniha Yvonne Oswaldové nese název „Každé slovo má sílu“ a podtitul: „Změňte jazyk a nastarujte svůj život“.

Lidská komunikace využívá mimo jiné také slov. Na slova jsou různorodé jazyky velmi bohaté. Výběrem svých slov a způsobem jejich použití vytváříme okamžitou náladu i dlouhodobou atmosféru nejen svého života, ale všech zúčastněných. Samozřejmě záleží na zralosti či naopak na menší odolnosti jedince a důsledky toho, co říkáme jsou na světě. Pak se stane, že místo radostného směřování vznikne smutné přežívání. Nebo si správnou volbou slov zlepšíme den, vztah nebo získáme práci.

V knize, kterou jsem pro tento měsíc vybrala, naleznete bezpočet příkladů, jak takové ovlivnění vlastního života (a také života ostatních) za pomoci slov vypadá. Je zde mnoho možností slovních spojení s negativním dopadem, a zároveň způsob, jak lehce říci totéž za použití jiných slov nebo spojení a dosáhnout zcela opačných výsledků i energetických efektů.

Opravdu to funguje a s trochou vůle a tréninku se prostou změnou slovníku může změnit úplně vnímání vašeho života. Možná to znáte a už vědomě využíváte svou mluvu pro nastolení příjemné atmosféry, pohodových situací a kladných řešení. I tak je knížka moc pěkným opakovacím cvičením, či materiálem pro rozšíření řečových dovedností s úspěšným dopadem na člověka.

Pokud jste se doposud příliš nezamýšleli nad tím, jak působí vaše řeč, výběr slov a intonace, pak je „Každé slovo má sílu“ od Yvonne Oswaldové výborný návod, jak na to. Minimálně uvědomění si rozdílů, které zaznívají v knize díky přeformulování téhož, pomáhá porozumět silnému vlivu slov a jejich používání.


Synchronicita: skrytá moc zvláštní série náhodKniha měsíce: červenec 2013

Synchronicita: skrytá moc zvláštní série náhod – David Richo

Snad každý z nás má čas od času někdy více někdy méně pocit, že se dějí věci kolem nás jakoby bez nás, bez našeho přičinění a přitom se přímo dotýkají našeho života a událostí v něm.

Zdá se, že jde o náhody, ale ty události mají svůj jasný záměr. Potkáte ve správný okamžik důležitého člověka. Najednou odbočíte a jdete jinou cestou než obvykle, abyste objevili ve výloze něco, co vás nasměruje k novým nápadům. Stále opakujete tutéž situaci jen s jinými účastníky. Přihlásíte se do kurzu a někdo v něm vám nabídne příležitost. Berete naprosto vážně svůj úkol a nakonec zjistíte, že byl zbytečný. Pro tu chvíli. Ale za měsíc pomůžete někomu posbírat vysypanou aktovku a mezi listinami je něco, co vám připomene vaši práci. Dáte se do hovoru a …

Mnoho takových příkladů můžeme uvést, ale abychom se dostali „pod kůži“ těmto náhodám, koincidencím a synchronicitám, doporučuji z celého srdce přečíst si knihu Davida Richa „Synchronicita: skrytá moc zvláštní série náhod.

Nespěchejte, čtěte pomalu a dovolte si hluboce se zamyslet nad tím, co se zde slovo za slovem odkrývá. Je to nádherná kniha plná poučení a odhalení souvislostí. O „aha efekt“ nebude nouze. Užijte si to.


To, co vám dá výhodu, je, jak k tomu přistoupíteKniha měsíce: červen 2013

To, co vám dá výhodu, je, jak k tomu přistoupíte – John C. Maxwell

Souhlasím s tím, co ve své knize „To, co vám dá výhodu, je, jak k tomu přistoupíte“ říká John C. Maxwell, a to, že správný přístup nebo postoj, chcete-li, je ne jediným, ale rozhodujícím faktorem pro průběh i výsledek všeho, co se vám v životě děje.

V tomto dílku najdete příčiny toho, co brání správnému přístupu. Zjistíte, že velmi mnoho lidí se nechává ovlivnit překážkami, které zabrání dívat se na život a dění v něm s nadhledem a se správným přístupem.

Znovu se setkáte s faktem, že si lidé příliš berou věci osobně, ačkoli v mnoha případech vůbec nejde o ně samotné, ale o ty, kteří komplikovanou situaci vytvářejí. Umět se podívat s odstupem na všechno, co světem hýbe, co mu dodává jiskru i bere energii, je významným faktorem, který ovlivní kvalitu života vašeho i vašeho okolí. Protože když vy se nenecháte zmanipulovat, nepodlehnete panice a budete používat svou hlavu, tak i vše kolem vás bude mít vaše kvality.

Čte se hezky, rychle a má svou hloubku. John C. Maxwell: „To, co vám dá výhodu, je, jak k tomu přistoupíte“.


Jak prokouknout druhé lidi – Joe Navarro, Marvin KarlinsKniha měsíce: květen 2013

Jak prokouknout druhé lidi – Joe Navarro, Marvin Karlins

O neverbální komunikaci bylo napsáno mnoho knih, ale tato podle mého názoru patří z těch, které se mi doposud dostaly do rukou, k nejlepším. „Jak prokouknout druhé lidi“ napsal bývalý expert FBI Joe Navarro a z celého díla čiší jistota, zkušenost a zároveň pokora.

Jistota toho, že to, o čem hovoří, také prožil. Mnohokrát opakované situace a nesčetná celoživotní pozorování druhých vytváří bohaté zkušenosti doložené mnoha velmi jasnými, srozumitelnými příklady a také názornými fotografiemi. Najdete jich během čtení opravdu dost. A pokora ve vědomí a ujištění čtenáře, že byť je autor opravdu profesionál, je si vědom toho, že je vždy potřeba brát při posuzování chování druhých v úvahu nejen vzorce obvyklých chování při podobných situacích, ale také např. zdravotní stav pozorovaného nebo zemi a její kulturní odlišnosti, kde se situace odehrává. Nelze tedy jednotlivá gesta či pohyby vnímat a hodnotit dogmaticky, nýbrž s ohledem na související vlivy.

Velice zajímavou formou se čtenář dozvídá, na které části těla se při sledování a porozumění neverbální komunikaci zaměřit. Není to jen obličej a mimochodem, jak se zdá, obličej nás dokáže při odhadu jiných lidí nejvíce ošidit, ale jsou to také ramena, krk, přední část těla, ruce, nohy, držení těla a mnoho dalších kombinací.

Víc prozrazovat nebudu. Joe Navarro – „Jak prokouknout druhé lidi“. Čtivá, poutavá a dynamická knížka. Doporučuji každému, kdo přichází do styku s lidmi, a to jsme, dá se říci, všichni…


Pravidla úspěchu – Jack Canfield a Janet SchwitzerKniha měsíce: duben 2013

Pravidla úspěchu – Jack Canfield a Janet Schwitzer

Nejlépe vám zaměření knihy vyjádří její kompletní obsah. I kdybyste si vzali k srdci pouze jednotlivé body obsahu a jejich myšlenkovou hloubku, máte návod, „jak se dostat z místa kde jste, tam kde chcete být“, jak zní také podtitul tohoto díla. Čtením této knihy se vám rozprostře podrobná mapa, kudy jít a jak na to.

I. Základy úspěchu

1. Přijměte za svůj život stoprocentní odpovědnost

2. Musíte si uvědomit, proč zde jste

3. Rozhodněte se, co chcete

4. Věřte, že je to možné

5. Věřte si

6. Staňte se paranoikem naruby

7. Uvolněte sílu skrytou ve stanovení cílů

8. Rozdělte cíl na části

9. Úspěch zanechává stopy

10. Uvolněte brzdy

11. Představte si, co chcete, získejte, co vidíte

12. Jednejte „jakoby“

13. Podnikněte kroky

14. Jen se do toho opřete

15. Vnímejte strach, ale stejně to udělejte

16. Buďte ochotni zaplatit cenu

17. Žádejte! Žádejte! Žádejte!

18. Nepřijímejte odmítnutí

19. Využívejte výhody zpětné vazby ve svůj prospěch

20. Zavažte se k neustálému zlepšování se

21. Zaznamenávejte si úspěchy

22. Cvičte vytrvalost

23. Používejte pravidlo pěti

24. Překračujte očekávání

II. Změňte sami sebe v zájmu dosažení úspěchu

25. Vystupte z klubu „Není to strašné?“ … a obklopte se úspěšnými lidmi

26. Poznejte svou pozitivní minulost

27. Věnujte pozornost ceně

28. Odstraňte nepořádky a uzavřete nedokončené věci

29. Dokončete minulost, abyste se mohli chopit budoucnosti

30. Vyrovnejte se s tím, co nefunguje

31. Přijměte změnu

32. Změňte vnitřního kritika ve vnitřního instruktora

33. Změňte svá omezující přesvědčení

34. Pěstujte každý rok čtyři nové zvyky vedoucí k úspěchu

35. 99 procent je k ničemu, 100 procent je to pravé

36. Učte se více, abyste vydělali více

37. Nechte se stále motivovat svými učiteli

38. Živte svůj úspěch vášní a nadšením

III. Vytvořte vlastní úspěšný tým

39. Soustřeďte se na svůj hlavní talent

40. Změňte hospodaření s časem

41. Vytvořte silný pomocný tým a předejte mu úkoly

42. Stačí říct ne!

43. Říkejte ne na dobré, abyste mohli říct ano na skvělé

44. Najděte křídlo, pod které byste vlezli

45. Najměte si osobního instruktora

46. Využívejte na cestě k úspěchu masterminding

47. Ptejte se svého nitra

IV. Vytvořte úspěšné vztahy

48. Teď poslouchejte

49. Zorganizujte „srdcový rozhovor“

50. Říkejte pravdu horlivěji

51. Ať je vaše řeč bez poskvrny

52. Máte-li pochybnosti, ověřujte

53. Cvičte neobvyklá hodnocení

54. Dodržujte své dohody

55. Jednejte na úrovni

V. Úspěch a peníze

56. Rozvíjejte pozitivní vědomí peněz

57. Získáte to, na co se soustředíte

58. Nejprve zaplaťte sobě

59. Zvládněte utrácení

60. Chcete-li více utrácet, musíte nejprve více vydělat

61. Dávejte víc a dostanete víc

62. Najděte způsob, jak sloužit druhým

VI. Úspěch začíná teď

63. Začněte teď!… Jen to udělejte!

64. Posilujte sebe posilováním druhých

Jack Canfield navštívil v roce 2010 se svým motivačním programem také Bratislavu, kde proběhlo živé vystoupení tohoto motivátora – několikahodinový seminář „Pravidla úspěchu“.


Jak získávat přátele a působit na lidi – Dale CarnegieKniha měsíce: březen 2013

Jak získávat přátele a působit na lidi – Dale Carnegie

Dale Carnegie je celosvětově známý znalec mezilidských vztahů, který ale nikdy neustrnul a stále zlepšoval sebe i své dílo. Knihu „Jak získávat přátele a působit na lidi“ většina zná, není to novodobá záležitost, má ale stále velmi silný dopad a hluboké poselství a inspiraci pro každého, komu záleží na lidech, na kvalitní komunikaci a porozumění vztahům.

Vybrala jsem ji ze své knihovny záměrně. Už delší dobu si všímám zesíleného projevu vzájemného slabého porozumění, schopnosti nebo zájmu se dorozumět, a ačkoli mluvíme jedním jazykem, jednotlivá slova mají pro jednotlivce odlišný význam, jen málokdo se snaží jít pod povrch a pochopit konkrétní „vzkaz“. Pracuji neustále se širokou škálou lidí a denně zavnímám, že rozhovor není rozhovorem, ale odděleným monologem dvou nebo více účastníků rozhovoru, kdy každý obhajuje své stanovisko, aniž by se zamyslel nad tím, co říká druhý, aniž by se pokusil podívat na problém očima toho druhého, aniž by chvíli přemýšlel, než vysloví zraňující soud, aniž by dotčeně reagoval. Vidím, jak těžce se mnozí vyjadřují a to podstatné pak uniká. Místo radosti ze setkání je často cítit rozpačitost a pocit promarněného času i příležitosti.

Dale Carnegie předal lidstvu učebnice. Všechny stojí za to, aby se otevíraly a studovaly a uváděly do praxe. „Jak získávat přátele a působit na lidi“ představuje základní způsoby jednání s lidmi, jak být oblíbeným, jak získat druhé na svou stranu, jak být skutečnou osobností. Z každého řádku, z každého příkladu, z každé kapitoly čiší optimismus a víra, že člověk dokáže mnohem více, než si myslí. Stačí nad svým vyjadřováním se a jednáním trochu přemýšlet a zvládne vědomě utvářet takové vztahy, které si přeje mít. Není to nic těžkého, jen jemně nabourat své pohodlí a chtít.


Fialová kráva – Marketing konečně jinak! – Seth GodinKniha měsíce: únor 2013

Fialová kráva – Marketing konečně jinak! – Seth Godin

Hned název „Fialová kráva“ může provokovat, a to je právě podstata směřování zajímavého dílka Setha Godina, které nese podtitul „Marketing konečně jinak“.

Hodně inspirující doporučení, jak pomocí pozoruhodných produktů či služeb přilákat ty správné lidi, kteří budou nadšení, koupí a zároveň doporučí dál. Kouzlo „fialové krávy“ spočívá v neobvyklosti, v momentu překvapení a individuálním „něco je jinak“.

„Investice do výjimečnosti je moudřejší než nákup reklamy na olympijském stadiónu.“

Nejde jen o to, jak svůj nápad ozvláštnit. Důležité je uvést ho do života. Zásadní je oslovit ty, kteří stojí o váš produkt či službu. Přemýšlejte, co je u vám blízkých konkurentů jinak a je to úspěšné. Kdo a jak dokáže rozhýbat touhu mít váš produkt či službu? Jak být jiným a přitáhnout zákazníky?

Knížka Setha Godina – „Fialová kráva“ je velmi svěží, vyvolává úsměv, obdiv i úžas, možná i nepochopení.. Neradí, napovídá. Řešení je ovšem jako obvykle na vás. Stojí neuvěřitelných 9,- Kč a koupíte ji v síti prodejen „Levné knihy“.


Archiv knih 2013

Aby vše klapalo – David AllenKniha měsíce: leden 2013

Aby vše klapalo – David Allen

Ti z vás, kteří četli knihu Davida Allena „Mít vše hotovo“, už jistě tuší, že i zde

uvedená „Aby vše klapalo“ bude mít co dočinění s organizací a využíváním času a práce a života jako takového. Krok za krokem, tip za tipem, srozumitelně, jasně a konkrétně otevírá brány porozumění, jak najít a využít energii v každém z nás skrytou, jak postavit svou realitu z „nereálných“ snů.

Jedna věc je vědět, jak na „to“, druhá věc je, umět „to“ používat. A nestačí umět „to“ používat, je potřeba opakovat „to“ a opakovat, až se vám „to“ stane vaší přirozeností. Co je ono tajemné „to“? Přečtěte si „Aby vše klapalo“ od začátku do konce. Anebo si vezměte zajímavé tipy k tomu, co už znáte a máte zažité.

David Allen nabízí účinnou strategii, která je o to cennější, že dává skutečný návod. Dostanete funkční kostru a vy si na ni vytvarujete vlastní svalstvo, vy budete pohybovat končetinami, ohýbat či rovnat páteř.

„Je-li pravda, že život je cesta a ne cíl, pak bude vše klapat už jen díky tomu, že seberete odvahu a vydáte se na cestu. Stačí získat přehled a udržovat směr, kontrolu i perspektivu. Nejsou žádné odpovědi ani konečná řešení, jen vaše nasazení v procesu. Neusilujte o konečné skóre, ale o to, jakým stylem hrajete.“ (David Allen – Aby vše klapalo, str. 274)