PF 2013

Přeji všem ze srdce příjemné svátky, zdraví, štěstí, spokojenost, úspěch a lásku a smělé vykročení do budoucnosti roku 2013.

Amalie Pavlovská